نظرسنجی

فرم رضایت سنجی مراجعین
ارزيابي نحوه برخورد پرسنل نمونه گيري و طریقه نمونه گیری
عالي
خوب
متوسط
بد
نحوه برخورد پرسنل پذيرش:
عالي
خوب
متوسط
بد
زمان جوابدهی را چگونه ارزیابی می‌کنید؟
عالي
خوب
متوسط
بد
نحوه برخورد پرسنل جوابدهي:
عالي
خوب
متوسط
بد
فاصله زمانی پس از پذیرش تا نمونه گیری را چگونه ارزیابی می‌کنید؟
عالي
خوب
متوسط
بد
نظافت آزمايشگاه را چگونه ارزيابي مي كنيد
عالي
خوب
متوسط
بد
- زمان معطلی و نحوه پذیرش را چگونه ارزیابی می‌کنید
عالي
خوب
متوسط
بد
 

شماره پذیرش
کد ملی

 

  » راهنمای دریافت جواب