بخش IT

اين بخش از آزمايشگاه مسئوليت خريد ، نگهداري وتعمیرات کلیه سیستمهای كامپيوتر،پرینتر و نيز نصب و نگهداري نرم افزارهای در حال استفاده ومدیریت شبکه آزمايشگاه را بر عهده دارد.  

 

در ضمن نگهداری سایت و به روز کردن مطالب ، ارسال جواب از طریق سایت و ایمیل و نیز طراحی بروشور و مطالب مورد نیاز آزمایشگاه و سایت  در بخش IT  صورت می‌گیرد.

 

مراجعین


شماره پذیرش
کد ملی

 

آزمایشگاه ها


نام کاربری
کلمه عبور

 

پزشکان


نام کاربری
کلمه عبور

 

  » راهنمای دریافت جواب