درباره آزمایشگاه

 

آزمایشگاه بهاردر سال 1375 با هدف ارائه خدمات تشخیصی روتین، تخصصی و فوق تخصصی به بیماران و پزشکان با ریاست خانم دکتر حاج منوچهری متخصص تشخیص طبی و پاتولوژی - عضو هیئت علمی و دانشیار دانشگاه  تاسیس شد

 

 

 

 

خط مشی کیفیت آزمایشگاه پاتوبیولوژی بهار

1. احترام به مراجعین وتوجه به خواسته ها ی آنان در چارچوب الزامات قانونی و مقررات ملی و فنی آزمایشگاههای تشخیص طبی

2. افزایش و حفظ دائمی کیفیت ارائه ی خدمات و بهبود مستمرعملکرد آزمایشگاه جهت ارتقای رضایت مراجعین وپزشکان

3. افزایش آگاهی و دانش و مهارت فردی کارکنان

4. ارتباط و نظرسنجی با پزشکان جهت افزایش رضایت از صحت و کیفیت نتایج آزمایشات وخدمت رسانی به روز و مجهز بودن

5. تجهیزات آزمایشگاهی مطابق با آخرین روش های روز دنیا

6.درنظر گرفتن انتقادات وپیشنهادات سازنده ی کلیه مراجعین جهت بهبود کیفیت خدمت رسانی

 

مراجعین


شماره پذیرش
کد ملی

 

آزمایشگاه ها


نام کاربری
کلمه عبور

 

پزشکان


نام کاربری
کلمه عبور

 

  » راهنمای دریافت جواب