دارنده گواهینامه ISO 15189 ازکمپانی MIC انگلستان

سلامت سالمندان

 

 

پیری یک فرآیند طبیعی از تغییرات مربوط به زمان است که با تولد شروع شده و در سراسر زندگی ادامه می‌یابد. سن پیری مرحله نهایی زندگی است. امروزه تعداد سالمندان در کلیه کشورهای جهان در حال افزایش است، سالمندان یکی از اقشار جامعه هستند که به مراقبتهای ویژه نیازمندند. خوشبختانه با توجه به فرهنگ اصیل ایرانی و در سایه تعالیم اسلامی این قشر در کشور ما از احترام خاصی برخوردارند و اغلب در خانواده زندگی می‌کنند. مراقبت از سالمندان نیاز به آگاهیهای فنی و پیچیده ندارد. اگر اطرافیان، افراد خانواده و فرد سالمند بعضی از نکات را بدانند و رعایت کنند، میتوان از بسیاری از حوادث ناگواری که برای سالمندان رخ میدهد پیشگیری نمود و شرایطی را فراهم ساخت که سالمند خود را در خانواده فرد مفیدی احساس کرده و سربار نداند.