دستور العمل قند خون بارداری

دستور العمل قند خون بارداری (GCT)

 

-         زمان توصیه شده انجام آزمایش هفته 24-28 بارداری می باشد.

-         ناشتا بودن برای آزمایش ضروری نیست ولی از آخرین وعده آزمایش 2 ساعت گذشته باشد.

-    پودر قندی را در مفدار کافی آب حل نموده و در عرض 5 دقیقه میل نمایید ، می توانید به آن چند قطره آبلیمو اضافه نمایید ولی ماده دیگری اضافه نشود.

-         یک ساعت پس از پایان خوردن شربت خون گیری از شما انجام می شود.

 

-         در این فاصله یک ساعته رعایت ناشتایی ،عدم سیگار کشیدن و ورزش  را رعایت نمایید.

مراجعین


شماره پذیرش
کد ملی

 

آزمایشگاه ها


نام کاربری
کلمه عبور

 

پزشکان


نام کاربری
کلمه عبور

 

  » راهنمای دریافت جواب