دستورالعمل جمع آوري نمونه ادرار جهت سيتولوژي

 

دستورالعمل جمع آوري نمونه ادرار جهت سيتولوژي

1-بهترين زمان نمونه گيري ،دومين ادرار صبحگاهي است .اولين ادرار پس از بيدار شدن از خواب شبانه مناسب نيست ولي دومين ادرار كه پس از خوردن صبحانه و مايعات بدست مي آيد مناسب است.

2-نمونه هاي ادرار رقيق كه در اثر نوشيدن زياد آب ايجاد ميشودنيز مناسب نمي باشد.

3- از آلودگي ادرار با ترشحات و مايعات ديگر بدن بپرهيزيد.

4-ظرف ادراري كه به شما تحويل ميشود حجم بيشتري از ظرف هاي معمولي آزمايش ادرار دارد حدود چهار پنجم  ظرف را از ادرار پر نماييد.

5-درصورت داشتن عفونت ادراري يا تناسلي بهتر است آزمايش پس از تكميل درمان انجام شود.

6-يك روز قبل از آزمايش رژيم غذايي متعادل داشته باشيد و از مصرف زياد يك ماده غذايي خاص (پروتئين –مركبات –آجيل )پرهيز كنيد.

7-در صورت خونريزي شديد ادراري بهتر است نمونه پس از قطع يا كاهش خونريزي جمع آوري شود (مگر در موارد اورژانس)

8-نمونه نباید در دوران قاعدگی جمع آوری شود.

9-درصورت درخواست سيتولوژ‍ي دو يا سه نوبته هرروز تنها يك نوبت تهیه شود.

10--نمونه پس از تهيه بايد هيچ سريعتر به آزمايشگاه تحويل شود بنابراين ترجيحا نمونه را در داخل آزمايشگاه تهيه نماييد و مستقيماً آن را به بخش ادرار تحويل دهيد.

 

 

 

 

مراجعین


شماره پذیرش
کد ملی

 

آزمایشگاه ها


نام کاربری
کلمه عبور

 

پزشکان


نام کاربری
کلمه عبور

 

  » راهنمای دریافت جواب