دستور العمل تست تحمل گلوکز

دستور العمل تست تحمل گلوکز

-         این آزمایش بنا به درخواست پزشک یک دوره زمانی 2الی 3 ساعت را شامل     می شود.

-         از 3 روز قبل از آزمایش مقدار کافی مواد قندی دریافت کرده باشید .

-    شرایط ناشتایی و نکاتی که بین خونگیری ها باید رعایت شود مشابه آزمایش قند 2 ساعته می باشد . ( به آن بخش مراجعه کنید.)

-         مقدار مشخصی ( با توجه به درخواست پزشک) پودر گلوکز به شما داده   می شود .

-         پودر گلوکز را با مقدار کافی آب حل نموده و در عرض چند دقیقه بنوشید و زمان را در پایان یادداشت نمایید .

-         به محلول فوق می توانید آبلیمو اضافه نمایید ولی ماده دیگری اضافه نشود.

-         هیچ ماده غذایی یا دارویی تا اتمام خونگیری ها مصرف ننمایید.

-         آرامش خود را حفظ نموده و حالت تهوع خود را کنترل نمایید تا منجر به استفراغ نگردد.

-         در صورتی که دچار استفراغ شدید به مسئول پذیرش اطلاع دهید.

 

 

 

مراجعین


شماره پذیرش
کد ملی

 

آزمایشگاه ها


نام کاربری
کلمه عبور

 

پزشکان


نام کاربری
کلمه عبور

 

  » راهنمای دریافت جواب