قند خون دو ساعته

دستور العمل قند خون دو ساعته

این آزمایش شامل دو مرحله خونگیری در فاصله 2 ساعت است

خون گیری اول : آزمایش قند خون ناشتایی:

زمان ناشتایی : بین 8 تا 16 ساعت و ترجیحا 10-12 ساعت می باشد ، ترجیحا نمونه اول قبل از ده صبح داده شود .

شرایط خون ناشتا :

-         عدم مصرف هر گونه خوردنی و آشامیدنی بجز آب

-          عدم کشیدن سیگار

-         عدم فعالیت فیزیکی مثل پیاده روی و ورزش

-         عدم مصرف داروهای غیر ضروری ( نکته : داروهای ضروری با نظر پزشک مصرف شود.)

-         عدم مصرف استامینوفن

-         مصرف متعادلی از کربوهیدرات از چند هفته قبل از آزمایش

مرحله بعد از خونگیری اول : پس از خون گیری اول صبحانه را صرف نمایید و در پایان آن زمان را یادداشت کنید.

نکات مربوط به صبحانه :

- میزان آن به حدی باشد که میزان کافی کربوهیدرات ( 100گرم) به بدن برسد.

- زمان صرف صبحانه طولانی نباشد. ( حداکثر یک ربع ساعت)

- صبحانه معمول روزانه خود را مصرف کنید. ( مواد شدیدا قندی مصرف نکنید.)

خون گیری دوم :

-دقیقا دو ساعت پس از پایان صبحانه

- در فاصله بین خون گیری اول و دوم شرایط مشابه ناشتایی را رعایت کنید.

 

 

 

 

مراجعین


شماره پذیرش
کد ملی

 

آزمایشگاه ها


نام کاربری
کلمه عبور

 

پزشکان


نام کاربری
کلمه عبور

 

  » راهنمای دریافت جواب