اخبار

آسانسور ١٣٩٩/٧/٣٠
جهت رفاه مراجعین گرامی و به خصوص افراد سالمند و معلول و کم توان در ضلع جنوبی آزمایشگاه و از کوچه شهاب آسانسور راه اندازی شد, قابل استفاده می باشد[ ادامه ]
 
دريافت جواب از طريق سايت ١٣٩٩/٧/٣٠
دريافت جواب از طريق سايت[ ادامه ]
 
ساعت کاری آزمایشگاه بهار ١٣٩٩/٧/١
صبح از ساعت 6:30الی20 [ ادامه ]
 

مراجعین


شماره پذیرش
کد ملی

 

آزمایشگاه ها


نام کاربری
کلمه عبور

 

پزشکان


نام کاربری
کلمه عبور

 

  » راهنمای دریافت جواب