راهنمای دریافت جواب

 

راهنمای دریافت جواب از آزمایشگاه بهار

 

1-      مراجعه حضوری : در این روش با در دست داشتن قبض به صورت حضوری مراجعه کرده و جواب را دریافت می نمایید :

در مورد جواب های سیتولوژی ، پاتولوژی و نموداری باید به روش حضوری اقدام فرمایید.

2-      دریافت جواب از طریق پست : در این روش لازم است در هنگام پذیرش هماهنگی لازم را جهت ارسال جواب بنمایید.

3-      دریافت جواب از طریق سایت ( توضیحات و راهنمای مربوطه در  همین صفحه در ستون سمت راست موجود می باشد ).

4-      دریافت جواب از طریق تلگرام (توضیحات و راهنمای مربوطه در  همین صفحه در ستون سمت راست موجود می باشد ).

 

مراجعین


شماره پذیرش
کد ملی

 

آزمایشگاه ها


نام کاربری
کلمه عبور

 

پزشکان


نام کاربری
کلمه عبور

 

  » راهنمای دریافت جواب