راهنمای دریافت جواب

 

راهنمای دریافت جواب از آزمایشگاه بهار

 

1-      مراجعه حضوری : در این روش با در دست داشتن قبض به صورت حضوری مراجعه کرده و جواب را دریافت می نمایید :

در مورد جواب های سیتولوژی ، پاتولوژی و نموداری باید به روش حضوری اقدام فرمایید.

2-      دریافت جواب از طریق پیامک : در این روش جواب ازمایش پس از تائید و امضا  به شماره همراه مراجعه کننده ارسال می شود.

3-      دریافت جواب از طریق سایت ( توضیحات و راهنمای مربوطه در  همین صفحه در ستون سمت راست موجود می باشد ).

 

 

مراجعین


شماره پذیرش
کد ملی

 

آزمایشگاه ها


نام کاربری
کلمه عبور

 

پزشکان


نام کاربری
کلمه عبور

 

  » راهنمای دریافت جواب