پذيرش و جوابدهي

اين بخش شامل پنج سايت پذيرش در دو شيفت صبح ها 7الي 12:30و بعداز ظهر ها 15:30الي 20ميباشد

بخش جوابدهي شامل دو سايت كه بعد از ظهر ها از ساعت 15:30الي 20ميباشد


شماره پذیرش
کد ملی

 

  » راهنمای دریافت جواب