درباره غربالگری

 

1-توصیه میشود که در اولین فرصت به پزشک متخصص زنان ،پزشکان عمومی ویا ماما مراجعه نموده و پرونده ای را برای بارداری خود تشکیل دهید.

2-لازم است آزمایشات اولیه همانند بررسی میزان قند خون ،بررسی خون از نظر رد برخی عفونت ها ،آنالیز و کشت ادرارو...را حتی اگر هیچ گونه سابقه ای از بیماری نداشته باشید انجام دهید که این مورد را پزشک معالج یا مامای شما درخواست خواهد نمود.

3-امروزه انجام آزمایشات غربالگری جهت بررسی برخی از ناهنجاری های ژنتیکی و غیر ژنتیکی در تمامی مادران باردار توصیه میشود این آزمایشات در 2مرحله     ( 3 ماهه اول و 3 ماهه دوم )   انجام می شود این آزمایشات با اندازه گیری مقادیر برخی هورمون ها در خون مادر و تلفیق آن با مشخصات مادر وبرخی یافته های سونوگرافی ،میزان خطر برای این ناهنجاری ها را تعیین مینماید و در صورتیکه فرد در گروه پرخطر باشد نیاز به بررسی های تکمیلی بیشتری خواهد بود که در ادامه به انواع و زمان مناسب مراجعه اشاره میشود.

-تست های غربالگری در 2 مرحله انجام میشود:

-غربالگری 3 ماهه اول که زمان مناسب آن از سن حاملگی 11 هفته الی 13 هفته و 6 روز  میباشد در این مرحله لازم است که سونوگرافی از جنین که دارای یافته های شامل سن دقیق حاملگی ،میزان ضخامت چین پشت گردن و تشکیل یا عدم تشکیل استخوان تیغه بینی درآن مشخص شده باشد وجود داشته باشد.

-غربالگری 3 ماهه دوم که زمان مناسب آن 15 هفته 3 روز است ولی از 14 هفته تا 17 هفته قابل انجام میباشد دراین مرحله نیاز به سونوگرافی مجدد نمیباشد و همان سونوگرافی قبلی کافی است ولی در صورت عدم انجام سونوگرافی در 3 ماهه اول نیاز به انجام آن می باشد.

توجه*-توصیه اکید ما این است که غربالگری سه ماهه اول و دوم هردو در یک آزمایشگاه انجام شود دراین  صورت با تلفیق نتایج بررسی سه ماهه اول و دوم دقت تشخیص ناهنجاری های جنینی افزایش می یابد.

همچنین آزمایشات دیگری مثل تعیین جنسیت جنین وجود دارد که هفته مناسب انجام آن از  هفته8 به بعد است و نیز آزمایش بررسی ناهنجاری های ژنتیکی جنین با جداسازی کرموزم جنینی  میباشد هفته مناسب آن 11-12هفتگی میباشد ولی 10 -22 هفته نیز  قابل انجام است .

 

 

با آرزوی سلامتی مادر و نوزاد