مدارک لازم برای نمونه های سیتوپاتولوژی

برای تمام نمونه های سیتولوژی و پاتولوژی اصل نسخه پزشک مورد نیاز است . که لازم است در آن محل دقیق نمونه برداری ( در صورتی که بیش از یک نمونه باشد ) ، خلاصه ای از شرح حال و تشخیص بالینی باشد.

در مورد نمونه های پوست معمولا سه تشخیص بالینی مطرح می گردد.

 

نمونه های  گوارشی :

مدارک ضروری برای همه نمونه گوارشی:  گزارش آندوسکوپی یا کولونوسکوپی.

 

مدارک لازم برای نمونه های زنان:

-بیوپسی یرویکس : گزارش کولوپوسکوپی ، تست پاپ اسمیر و HPV

- بیوپسی بیوپسی کورتاژ یا بیوپسی آندومتر  : گزارش سونوگرافی رحم و ضمائم

سایر نمونه های زنان : گزارش سونوگرافی و نیز شرح عمل جراحی و خلاصه پرونده.

بیوپسی ریه

مدارک لازم: گزارش برونکوسکوپی ( در نمونه های از طریق برونکوسکوپی) + گزارش CT یا  MRT یا حداقل عکس ساده ریه و در مورد بیماران  بستری بوده خلاصه پرونده مورد نیاز است.

 

پروستات

مدارک:آزمایش PSA ( آزمایش خون پروستات) +گزارش سونوگرافی همزمان یا بیوپسی انجام شده برای نمونه های سوزنی

گزارش خلاصه پرونده بیمار در نمونه های جراحی

 

توده های نسج نرم- پوست استخوان

مدارک لازم  جهت نمونه های نسج نرم و استخوان :

-عکس ساده ،MRI ،CT scan (که هر دو مورد اخر گزارش مهمتر است)

-خلاصه شرح حال و شرح عمل و خلاصه پرونده

نمونه  آسپیراسیون یا بیوپسی مغز استخوان

مدارک لازم :آزمایشات خصوصا CBC که بهتر است نمونه CBC هم همراه داشته باشد اگر امکانش نبود حداقل گزارش CBC قبلی را به همراه داشته باشید.

شرح حال خلاصه پرونده و سایر مدارك ديگر پزشكي

 

 

نمونه کبدی:

مدارک لازم :آزمایشات (خصوصا تست های کبدی ،آزمایشات هپاتیت ، سونوگرافی کبد مجاری صفراوی

نمونه مشاوره :

گزارش پاتولوژی قبلی ،کلیه مدارک پزشکی مرتبط با بیماری

 

نمونه FNA :

مدارک لازم گزارش سونوگرافی تیرویید و اسکن تیرویید .

 

نمونه IHC :

بلوک و گزارش پاتولوژی مربوط به آن و علت درخواست پزشک

 

 

مراجعین


شماره پذیرش
کد ملی

 

آزمایشگاه ها


نام کاربری
کلمه عبور

 

پزشکان


نام کاربری
کلمه عبور

 

  » راهنمای دریافت جواب