قارچ شناسي

در اين بخش آزمايش مستقيم و كشت قارچ، جلدي ، زير جلدي و احشائي را  انجام می دهد    
.

مراجعین


شماره پذیرش
کد ملی

 

آزمایشگاه ها


نام کاربری
کلمه عبور

 

پزشکان


نام کاربری
کلمه عبور

 

  » راهنمای دریافت جواب