آزمايش هاي جديد و كم درخواست

آزمایش های جدید و کم درخواست

-          IL – 6

-          ADH : Antidiuretic Hormone

-          VBG , ABG ( اندازه گيري گازهاي خوني)

-          پروکلسی تونین

-          جیوه و سرب

-          سلنیوم

-          HPV   (زگیل تناسلی )

-          TB  ( تشخیص مایکوباکتریوم توبرکلوزیس عامل بیماری سل )

-          سیترات و اگزالات ادرار

-          لاکتات و آمونیاک

-             IHC برای نمونه های پاتولوژی

-          تست عرق

 

مراجعین


شماره پذیرش
کد ملی

 

آزمایشگاه ها


نام کاربری
کلمه عبور

 

پزشکان


نام کاربری
کلمه عبور

 

  » راهنمای دریافت جواب