جستجو آزمایشات

  • مرور کلی
  • نمونه
  • تفسیر بالینی
  • انجام

نام روش اندازه گیری
Phase contrast microscope

نوع نمونه
ادرار رندوم( ترجیحاً صبحگاهی) ( رجوع شود به راهنمای جمع آوری نمونه)
حجم نمونه
20 میلی لیتر
کمترین حجم نمونه
10 میلی لیتر
نگهداری نمونه
بلافاصله آزمایش باید انجام شود.
نیازهای همراه نمونه
نوع نمونه روی ظرف نمونه و برگه درخواست حتماً قید شود.
راهنمای جمع آوری نمونه
3 بار ادرار رندوم به فاصله زمانی 30 دقیقه تا یک ساعت باید جمع آوری گردد.
اطلاعات لازم از بیمار
سن بیمار
کد آزمایش
550

روز و زمان انجام آزمایش
روزانه - صبح و عصر
مدت زمان انجام آزمایش
ساعته24
حداکثر زمان انجام وجوابدهی آزمایش
ساعته24
مدت زمان نگهداری نمونه پس از انجام آزمایش
پس از گزارش جواب نمونه دور ریخته می‌شود.

مراجعین


شماره پذیرش
کد ملی

 

آزمایشگاه ها


نام کاربری
کلمه عبور

 

پزشکان


نام کاربری
کلمه عبور

 

  » راهنمای دریافت جواب