جستجو آزمایشات

  • مرور کلی
  • نمونه
  • تفسیر بالینی
  • انجام

نام روش اندازه گیری
Slide staining (Geimsa)

نوع نمونه
"ترشحات زخم پوستی ، آسپیره ، بیوپسی مغز استخوان"
نگهداری نمونه
پس از تثبیت در دمای 15 تا 25 c˚ به مدت طولانی قابل نگهداری است
حمل و نقل نمونه
در15 تا 25 c˚
نیازهای همراه نمونه
نوع نمونه روی ظرف نمونه و برگه درخواست حتماً قید شود.
اطلاعات لازم از بیمار
سن بیمار
آمادگی لازم قبل از نمونه گیری
3 روز قبل از انجام آزمایش از مصرف کرم های موضعی اجتناب گردد.
کد آزمایش
403

روز و زمان انجام آزمایش
روزانه - عصر
مدت زمان انجام آزمایش
24 ساعته
حداکثر زمان انجام وجوابدهی آزمایش
48 ساعته

مراجعین


شماره پذیرش
کد ملی

 

آزمایشگاه ها


نام کاربری
کلمه عبور

 

پزشکان


نام کاربری
کلمه عبور

 

  » راهنمای دریافت جواب