جستجو آزمایشات

  • مرور کلی
  • نمونه
  • تفسیر بالینی
  • انجام

نام روش اندازه گیری
with Carbon14

نوع نمونه
بازدم تنفسی
نگهداری نمونه
کارت تنفسی داخل پاکت کاغذی تا 2 هفته در دمای محیط قابل نگهداری است.
حمل و نقل نمونه
در 15 تا 25 c˚
نیازهای همراه نمونه
"شرح حال بیمار در قالب تکمیل فرم مربوطه ، جواب آندوسکوپی ، جواب پاتولوژی "
اطلاعات لازم از بیمار
سن بیمار- شرح حال بیمار در قالب فرم
معیار رد نمونه
عدم رعایت ناشتائی – عدم رعایت الزامات قبل از نمونه‌گیری که قبلاً ذکر شد
آمادگی لازم قبل از نمونه گیری
"چهار هفته از مصرف آنتی بیوتیک و یا بیسموت در صورت مصرف گذشته باشد. 10 روز داروهایی مثل سایمتیدین، رانیتیدین، امپرازول، کلیدینیوم و... استفاده نشده باشد. حداقل 6 ساعت ناشتائی را رعایت کرده باشد. "
کد آزمایش
842

روز و زمان انجام آزمایش
روزانه - صبح و عصر
مدت زمان انجام آزمایش
24 ساعته

مراجعین


شماره پذیرش
کد ملی

 

آزمایشگاه ها


نام کاربری
کلمه عبور

 

پزشکان


نام کاربری
کلمه عبور

 

  » راهنمای دریافت جواب