جستجو آزمایشات

  • مرور کلی
  • نمونه
  • تفسیر بالینی
  • انجام

نام روش اندازه گیری
PCR

نوع نمونه
خون تام حاوی EDTA
حجم نمونه
20 میلی لیتر
کمترین حجم نمونه
10 میلی لیتر
نگهداری نمونه
1 ساعت در 15 تا 25 c˚ یا 2 روز در 8 -2 c˚
حمل و نقل نمونه
در 8 -2 c˚
نیازهای همراه نمونه
"نوع نمونه روی ظرف نمونه و برگه درخواست حتماً قید شود، تکمیل پرسشنامه بخش PCR"
اطلاعات لازم از بیمار
سن بیمار
معیار رد نمونه
"حجم کم، همولیز ، منجمد ، ضد انعقاد نامناسب"
کد آزمایش
1952

روز و زمان انجام آزمایش
شنبه - صبح
مدت زمان انجام آزمایش
دوشنبه - عصر
حداکثر زمان انجام وجوابدهی آزمایش
چهارشنبه - عصر
مدت زمان نگهداری نمونه پس از انجام آزمایش
"پس از گزارش جواب ، سه ماه"

مراجعین


شماره پذیرش
کد ملی

 

آزمایشگاه ها


نام کاربری
کلمه عبور

 

پزشکان


نام کاربری
کلمه عبور

 

  » راهنمای دریافت جواب