جستجو آزمایشات

  • مرور کلی
  • نمونه
  • تفسیر بالینی
  • انجام

نام روش اندازه گیری
Aerobic&An.

نوع نمونه
ادرار رندوم
حجم نمونه
20 میلی لیتر
کمترین حجم نمونه
10 میلی لیتر
نگهداری نمونه
"بدون نگهدارنده 2 ساعت در دمای 15 تا 25 c˚ یا 1 روز در8 -2 c˚ ، همراه نگهدارنده ( بوریک اسید)2 روز در15 تا 25 c˚ یا 8 -2 c˚ "
حمل و نقل نمونه
در 8 -2 c˚
نیازهای همراه نمونه
نوع نمونه روی ظرف نمونه و برگه درخواست حتماً قید شود.
راهنمای جمع آوری نمونه
ماده نگهدارنده : 10 تا 15گرم Boric acid
اطلاعات لازم از بیمار
سن بیمار
معیار رد نمونه
"حجم کم ، منجمد"
آمادگی لازم قبل از نمونه گیری
7 روز قبل از انجام آزمایش از مصرف آنتی بیوتیک اجتناب گردد.
کد آزمایش
1181

روز و زمان انجام آزمایش
روزانه - صبح و عصر
مدت زمان انجام آزمایش
3 روزه
مدت زمان نگهداری نمونه پس از انجام آزمایش
"پس از گزارش جواب ، 7 روز "

مراجعین


شماره پذیرش
کد ملی

 

آزمایشگاه ها


نام کاربری
کلمه عبور

 

پزشکان


نام کاربری
کلمه عبور

 

  » راهنمای دریافت جواب