اخبار

ساعت کاری آزمایشگاه بهار ١٣٩٩/٧/١
منبع خبر : ساعت کاری آزمایشگاه بهار

 صبح از ساعت 6:30الی20

 

 

 جوابدهی بعد از ظهر ها ساعت 16الی 20

[ بازگشت ]

مراجعین


شماره پذیرش
کد ملی

 

آزمایشگاه ها


نام کاربری
کلمه عبور

 

پزشکان


نام کاربری
کلمه عبور

 

  » راهنمای دریافت جواب