اخبار

دريافت جواب از طريق سايت ١٣٩٩/٧/٣٠
منبع خبر :

 مراجعه كنندگان محترم جهت دريافت جواب از طريق سايت لطفا  در   قسمت مراجعین در صفحه اصلی  روبروی  شماره پذیرش نام کاربری  قید شده در قبض جواب و در قسمت کد ملی ,  كد ملي خود را  واردنمایید.

[ بازگشت ]

مراجعین


شماره پذیرش
کد ملی

 

آزمایشگاه ها


نام کاربری
کلمه عبور

 

پزشکان


نام کاربری
کلمه عبور

 

  » راهنمای دریافت جواب