اخبار

لغو قرارداد آزمایشگاه ها با بیمه سلامت همگانی ١٣٩٦/٨/١
منبع خبر :

مراجعه کنندگان محترم بنا بر بخشنامه جدید بیمه خدمات درمانی تا اطلاع ثانوی دفترچه های مربوط به سلامت همگانی با تعرفه آزاد پذیرش می شوند و فقط در بیمارستان ها و مراکز دولتی قابل پذیرش هستند.

[ بازگشت ]


شماره پذیرش
کد ملی

 

  » راهنمای دریافت جواب