اخبار

عقد قرارداد با بیمه دی ١٣٩٦/٨/١
منبع خبر :

مراجعه کنندگان محترم بنیاد شهید و جانبازان سازمان بیمه گزار شما از ایران به دی تغییر یافت و آزمایشگاه جهت رفاه حال شما عزیزان سریعا با بیمه دی قرارداد منعقد کرده است .

لذا این مرکز آماده خدمات رسانی به شما عزیزان بر اساس تعرفه مربوطه می باشد.

[ بازگشت ]


شماره پذیرش
کد ملی

 

  » راهنمای دریافت جواب